Nordox

Mulighetsstudie for et større boligprosjekt med 305 leiligheter for NORDOX – ØSTENSJØVEIEN 13 – BRYN
Bebyggelsen foreslås med 4 blokker med 2 trapperom med 3- og 4-spennere. Videre 4
punktblokker med ett trapperom og mye fasadelengde til leilighetene. Disse kan
prosjekteres til studentboliger, men er foreløpig vist som ordinære leiligheter.